startsida

Jazz och akvarellkonst

Musik och måleri har mycket gemensamt. Båda konstarterna är uttryck för kreativa processer där klangbilder, harmonik och rytm i musiken har sin motsvarighet i måleriets färger, kontraster och penseldrag. För mig är akvarellen själsfrände  med jazzen, särskilt när jazzen representeras av musiker som Miles Davis och Chet Baker. För dessa båda trumpetare har de icke-spelade tonerna samma värde som de spelade tonerna - precis som de vita ursparningarna i en akvarell. Jag ser i pigmentens oförutsägbara lek en motsvarighet till improvisationerna i Chet Bakers ballader.

 Under mitt liv som jazzmusiker har jag passerat genom många faser, från skoldansernas dixieland via swingen till den moderna jazzens mer sofistikerade iuttryck. Jag spelar i oilka små och större jazzgrupperingar i Lund och Malmö med omnejd.

Värt att läsa: 

Gavin, J. (2002). Deep in a dream. The long night of Chet Baker. London: Chatto and Winus. ISBN 0-7011-6381-X 

de Valk, J. (2000).  Chet Baker. His life and music. Berkeley: Berkely Hills Books. ISBN 1-893163-13-X

Baker, Chet. (1997). As though I had wings. New York,:St Martins press. ISBN  0-312-16797-0  

Borgström, B. och Landegren, C. (1990). Boken om Chet Baker. Stockholm: Ekelund och Joost. ISBN 91-630-0341-4 

Davis, Miles. (1990). Miles, självbiografin. New Yorl: Simon and Schuster och Stockholm: Norstedts Förlag AB. ISBN 91-1-893222-3 

Värt att lyssna på: 

Chet Baker The Last Concert - My Favourite Songs. Enja, april 1988 

Chet Baker The Last concert . Straight From The Heart. Enja, april 1988

Chet Baker/Jan Erik Vold Blåmann, Blåmann. Hot Club Records HCRCD 50, februari 1988

C het Baker in Tokyo, Evidence music ECD 22158-2, juni 1987

Chet Baker avled i maj 1988 då han under oklara omständigheter föll ut från ett fönster i hotell Henrik i centrala Amsterdam. Han har hedrats med en plakett i hotellfasaden intill hotellentrén