startsida

Om handen och hjärnan

Kreativa händer är grunden för vår civilisation och vår kultur. Handen är vår främsta kulturbärare, och handens möjligheter och skapande kraft är omistlig för oss. Inom design, konst och musik spelar handen huvudrollen. I vårt digitala samhälle har handen till stor del fått en ny roll - beröring av skärmar har till stor del  ersatt den naturliga beröringen av föremål och strukturer i vår omgivning. Förskolan har sedan ett par år digitaliserats. 

                                                                                                                               I skolvärlden och i många av samhällets funktioner har kreativa händers betydelse och värde nergraderats - slöjden och de övriga praktisk - estetiska ämnena har svårt att hävda sig i komkurrensen med övriga skolämnen.                                                       Jag har skrivit flera böcker med syftet att tydliggöra, beskriva och  vittna om kreativa händers värde och betydelse på individ och samhällsnivå.

I April 2022 utkom på Carlsson Bokförlag Trepunktnoll: Handen. Hjärnan. Tiden.

2019 utkom på samma förlag Handen i den digitala världen.

2014 utkom Handen och Hjärnan: från Lucys tumme till den datorstyrda robothanden     ( Atlantis). Denna bok är numera tillgänglig endast på bibliotek men den finns utgiven på engelska (Hand and Brain, Springer) och kan liksom de övriga böckerna erhållas direkt från förlaget eller från  tex adlibris.com eller Bokus.com. 

Samspelet mellan hand och hjärna har jag illustrerat i en kort 13 minuters flm med titeln "Handens intelligens" som finns att upptäcka på Youtube.

Fyra böcker om handen och hjärnan utgivna av författaren.