startsida

Din Rubrik

  Många bildkonstnärer, konsthantverkare och musiker har säkert någon gång funderat över hur kreativa tankar och ideér helt intuitivt och spontant kan omsättas i handens rörelser och finstämda greppfunktioner. Handen fungerar som en hjärnans förlängning i skapandets stunder, och handen och hjärnan står i ständigt samspel med varandra. Våra händer är intelligenta och läraktiga, och den skapande kraften i kreativa händer är enorm.                                                                                                                    

I hjärnan finns handen representerad inom ett mycket stort område, ett område som snabbt expanderar om handen är aktiv och om känselinflödet är intensivt. På så vis kan handen forma hjärnans inre organisation. Handens område i hjärnan aktiveras inte bara när vi själva är aktiva, utan också när vi iakttar andra händer i arbete - detta är grunden för inlärning genom imitation.                                                                          

Hur kan handens känsel vara så väl utvecklad,  och hur viktig är handens känsel.?  Vad är känsel och känsla? Hur kan känsel ersätta bortfallen syn eller hörsel? Varför är vissa händer mer kreativa än andra? Varför blir vissa personer  vänsterhänta? Vad händer när man förlorar en hand, och vad är fantomkänsla? Kan man transplantera händer? Hur kunde handen vara färdiganlagd redan för 4,5 miljoner år sedan när hjärnan fortfarande bara hade en grapefrukts storlek? Vad betydde detta för hjärnans fortsatta utveckling? Hur kan man styra handproteser med tanken?

Dessa och många andra frågor får du svar på i min bok Handen och hjärnan. Från Lucys tumme till de tankestyrda robothanden, Atlantis 2011 (ISBN 978-91-7353-434-5), tyvärr för närvarande slut på förlaget. Boken finns fortfarande tillgänglig i engelsk översättning, The Hand and the Brain - from Lucy´s thumb to the thought-controlled robotic Hand, utgiven på  Springers förlag 2014.

Samspelet och den nära kopplingen mellan hand och hjärna illustreras väl i en skulptur av Auguste Rodin där en hand placerats direkt på ett huvud     ( Le Masque de Camille Claudel et la main gauche de Pierre de Wissant)